ارتباط با کارشناس

واحد پشتیبانی

خانم  مهندس  خواجه پور

سمت : کارشناس پشتبانی نرم افزار

پست الکترونیک :  atiyekhaje@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------

خانم  مهندس  برکم

سمت : کارشناس پشتبانی نرم افزار

پست الکترونیک :  zohreh.barkam@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------

آقای مهندس  طباطبایی

سمت : کارشناس زیر ساخت ، نرم افزار  و MailServer

پست الکترونیک :  t.m3744@gmail.com

تلفن: 37260144 - 035

-------------------------------------------------------------

خانم مهندس  وکیلی

سمت : کارشناس پشتبانی نرم افزار

پست الکترونیک :  f.vakili.1370@gmail.com