سامانه جامع مقالات

مقالات چاپ شده (Printed Articles)

1- مدل داده :

 • اطلاعات کلي مقاله
 • نويسندگان مقاله
 • پيوست‌هاي مقاله - امكان الصاق هرگونه فايل (متني، صوتي، تصويري و ..) به يك مقاله؛
 • مستندات قابل انتشار بر روي شبکه اينترنت قرار مي‌گيرد؛
 • اطلاعات تفضيلي مقاله
 • طرح‌هاي در رابطه با مقاله
 • پايان‌نامه‌هاي در رابطه با مقاله
 • ماهيت رسته‌اي مقاله

 

2- مديريت گردش کار در سامانه‌ تک لايه وب مقالات چاپ شده (Web Work Flow Management)

*      مديريت گردش کار در سامانه مقالات‌ چاپ شده در وب (Web Work Flow Management)

 • امکان ارسال اطلاعات و مستندات مقاله چاپ شده به صورت Online توسط پژوهشگر به کارشناسان پژوهشي
 • امکان ارجاع مطالب توسط کارشناسان پژوهشي به پژوهشگر جهت اصلاح و بازنگري
 • امکان تائيد توسط کارشناس
 •  امکان رد توسط کارشناس
 • ثبت تاريخچه گردش کار و امکان مشاهده آن
 • امکان ارسال پیام کوتاه (SMS) در هر مرحله از گردش کار و فرآیند( تهميد زير ساخت پيام رسانی بعهده خود سازمان است)
 • ارسال اطلاعات بصورت پست الکترونیکی در هر مرحله از گردش کار و فرآیند
 • ارسال پيام با استفاده از سيستم پيام رسان داخلي همراه با پيوست
 • تفکيک فرآيندها بر اساس نقش کاربر
 • تفکيک رکوردها بر اساس ساختار سازماني و جايگاه افراد در سازمان در سامانه چند لايه
 • ابزار مديريت کامل نامه‌هاي الکترونيک مرتبط با مقالات چاپ شده
 • ابزار مديريت کامل پيام‌هاي کوتاه مرتبط با مقالات چاپ شده
 •  

3- گزارش های سيستم :

گزارش ها و تحليل های مديريتی از مقالات چاپ شده در سامانه ستادی در دسترس و قابل استحصال می باشند.(سامانه وب برای  پوشش فرآیندها می باشد).

گزارش ها و شاخص هاي سامانه ستادي :

 •   گزارش  مقالات چاپ شده
 • امكان انتخاب هر يك از فيلدها.
 • امكان شرط گذاري بر روي هر يك از فيلدهاي بالا.
 • امكان مرتب سازي.
 • امكان تعيين نام و سايز فونت‌ها.
 • امكان تعيين رنگ‌‌ها.
 • امكان مشخص كردن عنوان گزارش.
 • امكان تنظيم نحوه چاپ شامل درج آرم، تاريخ، شماره صفحه وغيره.
 • امكان ذخيره گزارش‌ها به صورت HTML وTEXT.

(با استفاده از گزارش‌  ذكر شده در بالا ميتوان تقريبا هر نوع گزارش ستوني را از سيستم استخراج نمود.)

 • خروجي به Excel گزارش  مقالات؛
 • گزارش جامع مقالات چاپ شده
 • خروجی گزارش جامع به فرمت Word
 • خروجی گزارش جامع به فرمت HTML
 • خروجی گزارش جامع به فرمت XML

 

 • تسهيلات خاص سامانه مقالات چاپ شده :

*      ابزار مديريت فيلدها در سامانه‌ وب (Web Base Fields Management Tool)

باعث انعطاف بسيار زياد سامانه‌ جهت انطباق با نيازها و خصوصيات خاص مي گردد.

اين ابزار مدير درگاه را قادر مي‌سازد که فيلدهاي لايه تحت وب سامانه را مديريت نمايد، بدين نحو که با استفاده از اين ابزار مدير درگاه که به ليست کامل کل فيلدهاي سامانه دسترسي دارد مشخص مي‌نمايد که کدام يک از فيلدها در حالت وب نمايش داده شده و قابل مشاهده باشند و کدام يک از فيلدها نمايش داده نشوند، همچنين براي فيلدهاي نمايش داده شده مشخص مي‌نمايد که فيلد در فرم‌هاي جستجوي پيشرفته/ جزئيات/ ورود داده نمايش داده شود يا خير؟ همچنين مدير درگاه مي‌تواند رنگ/ اندازه/ فونت/ ترتيب/ اجباري يا اختياري بودن/ عنوان فارسي/ عنوان انگليسي فيلدهاي قابل مشاهده را نيز تنظيم نمايد، اين ابزار ديناميک و پويا بوده و مدير درگاه هر زمان که لازم باشد مي‌تواند پيکربندي فيلدهاي لايه وب سامانه را اصلاح و بروز نمايد.

*      ابزار مديريت فيلدها در سامانه‌ ستادي (Lan Base Fields Management Tool)

باعث انعطاف بسيار زياد سامانه جهت انطباق با نيازها و خصوصيات خاص مي‌شود.

اين امکان يکي از خصوصيات بسيار کاربردي و منعطف سامانه‌ پژوهان است و بر اساس آن مديران سامانه هر سازمان مي‌توانند بر اساس نياز اطلاعاتي سازمان نسبت به تعيين/ تغيير عناوين فيلدهاي اطلاعاتي؛ تعيين محل/ اجباري- اختياري بودن/ فعال- غير فعال بودن تکميل فيلدهاي اطلاعاتي در سامانه اقدام نمايند و حتي از طريق فيلدهاي رزرو تعبيه شده در سامانه مي‌توانند فيلدهاي جديدي در سامانه سازمان تعريف نمايند.

 

مقالات ارائه شده (Presented Articles)

1- مدل داده :

 • اطلاعات کلي مقاله
 • نويسندگان مقاله
 • پيوست‌هاي مقاله - امكان الصاق هرگونه فايل (متني، صوتي، تصويري و ..) به يك مقاله؛
 • مستندات قابل انتشار بر روي شبکه اينترنت قرار مي‌گيرد؛
 • اطلاعات تفضيلي مقاله
 • طرح‌هاي در رابطه با مقاله
 • پايان‌نامه‌هاي در رابطه با مقاله
 • ماهيت رسته‌اي مقاله

 

2- مدیريت گردش کار در سامانه‌ تک لايه وب مقالات ارائه شده (Web Work Flow Management)

*      مديريت گردش کار در سامانه مقالات‌ ارائه شده وب (Web Work Flow Management)

 • امکان ارسال اطلاعات و مستندات مقاله ارئه شده به صورت Online توسط پژوهشگر به کارشناسان پژوهشي
 • امکان ارجاع مطالب توسط کارشناسان پژوهشي به پژوهشگر جهت اصلاح و بازنگري
 • امکان تائيد توسط کارشناس
 • امکان رد توسط کارشناس
 • ثبت تاريخچه گردش کار و امکان مشاهده آن
 • امکان ارسال پیام کوتاه (SMS) در هر مرحله از گردش کار و فرآیند( تهميد زير ساخت پيام رسانی بعهده خود سازمان است)
 • ارسال اطلاعات بصورت پست الکترونیکی در هر مرحله از گردش کار و فرآیند
 • ارسال پيام با استفاده از سيستم پيام رسان داخلي همراه با پيوست
 • تفکيک فرآيندها بر اساس نقش کاربر
 • تفکيک رکوردها بر اساس ساختار سازماني و جايگاه افراد در سازمان در سامانه چند لايه
 • ابزار مديريت کامل نامه‌هاي الکترونيک مرتبط با مقالات ارائه شده
 • ابزار مديريت کامل پيام‌هاي کوتاه مرتبط با مقالات ارائه شده
 • ...

3- گزارش های سيستم :

گزارش ها و تحليل های مديريتی از مقالات ارائه شده در سامانه ستادی در دسترس و قابل استحصال می باشند.(سامانه وب برای  پوشش فرآیندها می باشد).

گزارش ها و شاخص هاي سامانه ستادي :

 • گزارش  مقالات ارائه شده
 • امكان انتخاب هر يك از فيلدها.
 • امكان شرط گذاري بر روي هر يك از فيلدهاي بالا.
 • امكان مرتب سازي.
 • امكان تعيين نام و سايز فونت‌ها.
 • امكان تعيين رنگ‌‌ها.
 • امكان مشخص كردن عنوان گزارش.
 • امكان تنظيم نحوه چاپ شامل درج آرم، تاريخ، شماره صفحه وغيره.
 • امكان ذخيره گزارش‌ها به صورت HTML وTEXT.

(با استفاده از گزارش‌  ذكر شده در بالا ميتوان تقريبا هر نوع گزارش ستوني را از سيستم استخراج نمود.)

 • خروجي به Excel گزارش  مقالات؛
 •  گزارش جامع مقالات ارائه شده
 • خروجی گزارش جامع به فرمت Word
 • خروجی گزارش جامع به فرمت HTML
 • خروجی گزارش جامع به فرمت XML
 •  
 • تسهيلات خاص سامانه مقالات ارائه شده :

*      ابزار مديريت فيلدها در سامانه‌ وب (Web Base Fields Management Tool)

باعث انعطاف بسيار زياد سامانه‌ جهت انطباق با نيازها و خصوصيات خاص مي گردد.

اين ابزار مدير درگاه را قادر مي‌سازد که فيلدهاي لايه تحت وب سامانه را مديريت نمايد، بدين نحو که با استفاده از اين ابزار مدير درگاه که به ليست کامل کل فيلدهاي سامانه دسترسي دارد مشخص مي‌نمايد که کدام يک از فيلدها در حالت وب نمايش داده شده و قابل مشاهده باشند و کدام يک از فيلدها نمايش داده نشوند، همچنين براي فيلدهاي نمايش داده شده مشخص مي‌نمايد که فيلد در فرم‌هاي جستجوي پيشرفته/ جزئيات/ ورود داده نمايش داده شود يا خير؟ همچنين مدير درگاه مي‌تواند رنگ/ اندازه/ فونت/ ترتيب/ اجباري يا اختياري بودن/ عنوان فارسي/ عنوان انگليسي فيلدهاي قابل مشاهده را نيز تنظيم نمايد، اين ابزار ديناميک و پويا بوده و مدير درگاه هر زمان که لازم باشد مي‌تواند پيکربندي فيلدهاي لايه وب سامانه را اصلاح و بروز نمايد.

 

*      ابزار مديريت فيلدها در سامانه‌ ستادي (Lan Base Fields Management Tool)

باعث انعطاف بسيار زياد سامانه جهت انطباق با نيازها و خصوصيات خاص مي‌شود.

اين امکان يکي از خصوصيات بسيار کاربردي و منعطف سامانه‌ پژوهان است و بر اساس آن مديران سامانه هر سازمان مي‌توانند بر اساس نياز اطلاعاتي سازمان نسبت به تعيين/ تغيير عناوين فيلدهاي اطلاعاتي؛ تعيين محل/ اجباري- اختياري بودن/ فعال- غير فعال بودن تکميل فيلدهاي اطلاعاتي در سامانه اقدام نمايند و حتي از طريق فيلدهاي رزرو تعبيه شده در سامانه مي‌توانند فيلدهاي جديدي در سامانه سازمان تعريف نمايند.