شرکت های دانش بنیان

شنبه
96/4/3

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا آن شرکت بهسان را به عنوان یک شرکت دانش بنیان به رسمیت شناخته است و از طریق لینک لیست شرکت های دانش بنیان قابل دریافت خواهد بود :

لینک :   http://daneshbonyan.isti.ir

 
متن خبر