بهسان در یک نگاه

شرکت بهسان، شرکتی فعال و دانش بنیان در حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات است  زمينه‌ تخصصی فعاليت شرکت، تهيه سامانه‌هاي يکپارچه و تخصصی مکانيزه برای حوزه تحقيقات و پژوهش  در کشور می باشد؛ شرکت طی قریب 15 سال فعالیت کاری منسجم؛ سامانه های مختلف پژوهشی نظیر سامانه مدیریت طرح های پژوهشی؛ سامانه پژوهشگران؛ محققین و نخبگان؛ سامانه مقالات چاپ شده؛ سامانه تشویق مقالات؛ سامانه مقالات ارائه شده؛ سامانه ابداعات و اختراعات؛ ... را طراحی و تولید نموده است؛ این سامانه ها در بافت های مختلف دانشگاهی؛ سازمان ها؛ پژوهشگاه ها؛ مراکز تحقیقاتی؛ واحد تحقیق و توسعه کارخانه ها و مراکز صنعتی؛ ... نصب شده و در حال بهره برداری می باشد.